Vlčice
Vlčice Oficiální stránky obce

Zápis ze zastupitelstva obce Vlčice, konané dne 14.11.2018

Zápis ZO 14.11.2018

Obec Vlčice

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Vlčice, konaného dne 14.11.2018

 

Přítomni: p. Petr, p. Cvrček, p. Trávníček, p. Obst, Ing. Turičík, p. Horký, Mgr. Reil, pí. Trávníčková-zapisovatelka

Hosté: viz prezenční listina

 

Program:

 1. Schválení programu
 2. Zvolení ověřovatelů zápisu
 3. Volba zastupitele pro pořizování územního plánu Vlčice
 4. Účet SoP za rok 2017
 5. Rozpočtové opatření č. 4/2018
 6. Rozpočtové provizorium obce Vlčice na rok 2019
 7. Plán rozvoje sportu
 8. Žádost p. Novotný (kácení stromů)
 9. Různé

 

1.)Schválení programu dnešního jednání

Starosta obce, p. Petr, seznámil přítomné s programem dnešního jednání

 

2.)Zvolení ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatele dnešního zápisu navrhujeme Mgr. Reila a p. Cvrčka.

 

3.)Volba zastupitele pro pořizování územního plánu Vlčice

Jako zastupitele pro pořizování ÚP obce Vlčice navrhujeme starostu obce, p. Petra

 

4.)Účet SoP za rok 2017

Starosta obce, p. Petr, seznámil přítomné se závěrečným účtem SoP za rok 2017.

 

5.)Rozpočtové opatření č. 4/2018

Pí. Trávníčková, účetní obce, seznámila přítomné s rozpočtovým opatření č. 4/2018, za období 9/2018 upravený rozpočet ve výši příjmů a výdajů Kč 41.550,- a za období 10/2018 upravený rozpočet ve výši příjmů a výdajů Kč 56.270,- (viz příloha). Dále navrhujeme starostu obce, p. Petra schválení rozpočtového opatření za období 11-12/2018.

 

6.)Rozpočtové provizorium obce Vlčice na rok 2019

Účetní obce, pí. Trávníčková, seznámila přítomné s rozpočtovým provizoriem obce Vlčice na rok 2019 ve výši příjmů a výdajů Kč 8.011.900,- (viz příloha)

 

7.)Plán rozvoje sportu

Starosta obce, p. Petr, seznámil přítomné s plánem rozvoje sportu.

 

 

 

8.)Žádost p. Novotný (kácení stromů)

P. Novotný podal dne 23.10.2018 žádost o povolení pokácení tří stromů za domem čp. 110 na p.p.č. 72.

 

9.) Různé

 • SDH Vlčice žádá ZO Vlčice o povolení umístit na OÚ vitrínu na slavnostní prapor a další vitrínu na poháry. Náklady spojené s výrobou a umístěním vitrín uhradí SDH z vlastních zdrojů.
 • Obec zamýšlí zakoupit novou radlici s gumou na vyhrnování sněhu.
 • ZO pověřuje starostu obce, rozhodovat do výše Kč 50.000,- bez schvalování ZO.
 • P. Horký by rád zrušil zákaz kouření v prostorách obecní klubovny. Dále navrhuje zakoupit automobil pro potřeby obce, který by sloužil i pro služby občanů.
 • P. Buben – obecní internet – správce obecních stránek, žádá větší transparentnost a informovanost občanů. Navrhujeme p. Karla Bubna správcem obecních stránek i obecního zpravodaje.
 • Mgr. Drapáková –úřední deska před ZŠ- zda zde může vyvěsit informace a propagaci ZŠ a MŠ. Pí. Šmejkalová žádá o úřední desku ještě u kostela, MR je špatně slyšet, zda by byla možnost mobilního MR.
 • P. Císař – stále větší problémy s dopravou, hlavně u ZŠ, navrhuje retardér, nebo radar.
 • P. Fr. Petr – na Horních Vlčicích navrhuje svodnice na cestu (problémy s vodou)
 • P.Císař – čištění příkopů a potoka. Příkopy jsou hotovy od čp. 166 po ZŠ, u kostela je potok ucpaný. Navrhujeme obnovit jednání s Povodím Labe.

 

Usnesení Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 14.11.2018

 

Ad 9) ZO schvaluje program dnešního jednání

            Pro 7   proti 0 zdržel se 0

 

Ad 10) ZO schvaluje jako ověřovatele dnešního zápisu Mgr. Reila a p. Cvrčka

            Pro 7   proti 0 zdržel se 0

 

Ad 11) ZO schvaluje starostu obce, p. Petra, jako určeného zastupitele pro pořizování ÚP Vlčice

            Pro 7   proti 0 zdržel se 0

 

Ad 12) ZO bere na vědomí závěrečný účet účet SoP za rok 2017 a účetní závěrku za rok 2017, obojí schválené Valnou hromadou SOP dne 31.5.2018

 

Ad 13) a) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018

            Pro 7   proti 0 zdržel se 0

            b) ZO pověřuje starostu obce, p. Petra, schválením RO za období 11-12/2018

            pro 7   proti 0 zdržel se 0

 

Ad 14) ZO schvaluje rozpočtové provizorium obce Vlčice na rok 2019

            Pro 7   proti 0 zdržel se 0

 

Ad 15) ZO schvaluje plán rozvoje sportu na svém jednání, konaném dne 14.11.2018, pod č. 15/2018

            Pro 7   proti 0 zdržel se 0

 

Ad 16) ZO bere na vědomí žádost p. Novotného

 

Ad 17) c) ZO souhlasí, aby starosta mohl rozhodovat o financích do výše Kč 50.000,-

            Pro 7   proti 0 zdržel se 0

 

 

Zapsala: Alena Trávníčková

 

Martin Petr

Starosta obce

 

Mgr. Roman Reil

Ověřovatel zápisu

 

Tomáš Cvrček

Ověřovatel zápisu

 

 

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Datum sejmutí: 7. 12. 2018 Zodpovídá: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31
1
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

rychlé hledání

rozšířené vyhledávání

Obec je členem svazku

  logo sdružení
a místní akční skupiny

  Království - Jestřebí hory

Komenského cesty

Komenského cesty

Královehradecký kraj

Královehradecký kraj

Aktuální počasí

Počasí dnes:

15. 9. 2019

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 19 až 23°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Sociální sítě

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Zázemí u travnatého hřiště