Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Zápis z ustavující schůze Zastupitelstva obce Vlčice, konané dne 31.10.2018

Obec Vlčice

Zápis z ustavující schůze Zastupitelstva obce Vlčice,

konané dne 31.10.2018

 

Přítomni:  p. Pecen – odstupující starosta,  p. Trávníček, p. Cvrček, p. Petr, p. Obst, p. Horký, Ing. Turičík, Mgr. Reil,  pí. Trávníčková – zapisovatelka

 

Hosté: viz prezenční listina

 

Zapisovatelkou dnešního jednání byla jmenována pí. Alena Trávníčková

 

Program:

 1. Složení slibu členů zastupitelstva
 2. Schválení programu ustavujícího zasedání ZO
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Volba starosty obce
 5. Volba místostarosty obce
 6. Zřízení kontrolního a finančního výboru
 7. Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů ZO a členů výboru
 8. Různé

 

 1. Složení slibu členů zastupitelstva

Nově zvolené zastupitelstvo obce složilo slib.

 

 1. Schválení programu ustavující zasedání ZO

Odstupující starosta, p. Pecen, seznámil členy ZO s programem dnešního jednání.

 

 1. Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatele dnešního zápisu navrhujeme Ing. Turičíka a p. Trávníčka.

 

 1. Volba starosty

Volby starosty obce se uskuteční veřejným hlasováním. P. Pecen navrhl p. Martina Petr, p. Cvrček navrhl p. Ladislava Obsta (dostal ve volbách nejvíce hlasů). Pan Obst se velmi váží důvěry všech lidí, ale volby starosty se vzdává.

 

 1. Volba místostarosty obce

Volba místostarosty obce se uskuteční veřejným hlasováním. P. Trávníček navrhl p. Tomáše Cvrčka a p. Ladislav Obst navrhl sám sebe.

 

 1. Zřízení kontrolního a finančního výboru

Jako předsedu kontrolního výboru navrhujeme p. Ladislava Obsta, jako členy p. Jana Horkého a p. Bořivoje Trávníčka.

Jako předsedu finančního výboru navrhujeme Ing. Pavla Turičíka, jako členy Mgr. Romana Reila a pí. Helenu Šmejkalovou.

 1. Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů ZO a členů výboru

Navrhujeme ponechat odměny ve stávající výši.

 

 1. Různé

Navrhujeme termín 1. Jednání nového ZO na 14.11.2018 od 18.00 hod.

 

 

Usnesení z ustavující schůze Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 31.10.2018

 

Ad 1) ZO bere na vědomí složení slibu všech nově zvolených členů zastupitelstva

 

Ad 2) ZO schvaluje program dnešního jednání

       Pro 7     proti 0   zdržel se 0

 

Ad 3) ZO schvaluje program dnešního jednání

       Pro 7     proti 0   zdržel se 0

 

Ad 4) ZO schvaluje zvolení starosty obce – p. Martin Petr

       Pro 6     proti 0   zdržel se 1

 

Ad 5) ZO schvaluje  zvolení místostarosty obce – p. Tomáš Cvrček (4 hlasy)   p. Ladislav Obst (3 hlasy)

 

ad 6) a) ZO schvaluje zvolení předsedy kontrolního výboru : p. Ladislav Obst

       pro 6     proti 0   zdržel se 1

b)  ZO schvaluje zvolení předsedy finančního výboru:  Ing. Pavel Turičík

      pro 6     proti 0   zdržel se 1

 

ad 7) ZO schvaluje odměny neuvolněných členům ZO ve stávající výši

       pro 7     proti 0   zdržel se 0

 

ad 8) ZO bere na vědomí termín dalšího ZO,  14.11.2018 od 18.00 hod.

 

Zapsala: Alena Trávníčková

 

Martin Petr

Starosta obce

 

Ing. Pavel Turičík

Ověřovatel zápisu

 

Bořivoj Trávníček

Ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 7. 11. 2018

Datum sejmutí: 23. 11. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět