Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Návrh rozpočtu SOP na rok 2019

Návrh rozpočtu SOP na rok 2019

Společenství obcí Podkrkonoší

Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel. 499 395 263 /Vítězná

 

Návrh rozpočtu SOP na rok 2019

 

Příjmy

Paragraf rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby

popis

částka

 

4121

Členské příspěvky od obcí

223 230

 

4121

 

223 230

3639

2111

Příjmy –  půjčovné majetku + za služby pro KJH

10 000/za služby/

58 000/MAS/

3900

 

Komunální služby celkem

68 000

 

 

 

 

6310

2141

Příjmy z úroku

500

6310

 

Obecné příjmy a výdaje fin. operací

500

3900

2324

CSS

988 200 /tři ŽOP/

3900

 

Ostatní činnosti celkem

988 200

 

 

 

 

 

 

Příjmy celkem

1 279 930

 

8115

Financování – změna stavu prostředků na bankovních účtech - rezerva

151 310

 

 

 

 

 

 

Příjmy celkem včetně financování

1 128 620

 

 

 

 

 

 

Výdaje

Paragraf rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby

popis

částka

3349

5169

Zpravodaj – informační brožura

36 000

3349

 

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

36 000

3639

5139

materiál

20 000

3639

5166

Služby pošt

500 

3639

5166

Manažerská činnost, podíl CSS

80 000/MAS/ +

87 120 /SMO/

3639

5169

Nákup služeb

40 000

3639

5171

Opravy a udržování majetku

8 000

3639

5168

Služby IT

8 000

3639

5175

Akce podporované SOP/O sošku Podkr. Sněženky, pohár v nohejbale/

15 000

3639

5222

Dotace pro NNO

50 000

3639

 

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

308 620

6310

5163

Poplatky bance

4 000

6310

 

Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

4 000

6320

5163

Pojištění majetku

4 200

6320

 

Pojištění majetku

4 200

3900

5011

CSS

571 900

3900

5031

CSS

145 600

3900

5032

CSS

52 500

3900

5038

CSS

3 800

3900

5424

CSS

2 000

3900

 

Ostatní činnosti /projekt CCS/

775 800

 

 

Výdaje celkem

1 128 620

 

 

Závazné ukazatel rozpočtu pro rok 2019 jsou paragrafy rozpočtové skladby.

Celkové příjmy:     1 279 930,-Kč

Celkové výdaje:     1 128 620,-Kč

Financování : /8115 – rezerva/  151 310,-Kč

Rozpočet je sestaven jako přebytkový, s tím že rozdíl mezi příjmy a výdaji je použit na 8115 jako rezerva.

Vítězná dne 26.11.2018

Sestavila: Hlušičková M. účetní

 

Vyvěšeno: 27. 11. 2018

Datum sejmutí: 13. 12. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět