Vlčice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO OBCE VLČICE
dne 8. prosince 2020 v 18:00 hod
místo konání: Obec Vlčice - sál kulturního domu vlčice 201
Program jednání:
1. Schválení programu zasedání.
2. Zvolení ověřovatelů zápisu.
3. Rozpočtové opatření č.3/2021
4. Obecně závazná vyhláška č.3/2021 Požární řád
5. Smlouva o dílo – místní komunikace
6. Dodatek č.15 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu
7. Dohoda o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby – odpady
8. Žádost o příspěvek na žáky s trvalým pobytem v obci Vlčice
9. Rozpočet ZŠ a MŠ J.A. Komenského na rok 2022
10. Různé

Datum sejmutí: 8. 12. 2021 Zodpovídá: Správce Webu