Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


Usnesení

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Zápis z jednání zastupitelstva obce Vlčice dne 13.09.201722.09.201730.11.2017

Veřejné vyhlášky

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí20.10.201706.11.2017
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 3 stavebního
zákona návrh výroku územního rozhodnutí. V souladu s § 95 odst. 5 stavebního zákona mohou
proti návrhu podat účastníci písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě
15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce.
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje18.10.201705.11.2017
a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Veřejné nabídky

NázevVyvěšenoDatum sejmutí

Veřejné zakázky

NázevVyvěšenoDatum sejmutí

Ostatní dokumenty

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Vyhlášení grantů SoP na rok 201804.10.201721.11.2017
https://www.podkrkonosi.info/cs/uredni-deska
Úhrada za výlep plakátů a určení výlepových ploch03.10.201722.10.2017
Týká se pouze volebních plakátů
Parlamentní volby 2017 - doba a místo konání02.10.201722.10.2017
Parlamentní volby 2017 - podání informace21.08.201722.10.2017
O počtu členů volební komise a místu konání.

Právní předpisy obce